Admission For Diploma Courses (2017-2018)
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश

Admission For Diploma Courses(2017 - 18)

Admission For Undergraduate Courses (2017 - 18)
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश

Admission To Undergraduate courses of
Agriculture Universities in Maharashtra

Admission for Agriculture Polytechnic Diploma Holders
to Undergraduate Course
कृषी तंत्रनिकेतन पदविकाधारकांसाठी कृषी पदवी प्रवेश

B.Sc (Agri) Course(2017 - 18) for Agriculture Polytechnic holders ( Spot Center and College users please click this link )

Admission For Postgraduate Courses (2017 - 18)

Admission To Postgraduate courses of Agriculture
Universities in Maharashtra